eLis STUDENT

http://elis.univnt.ro

     

     Studenţi şi Masteranzii Universităţii Nicolae Titulescu pot afla datele de acces la aplicaţia de Informatizare / E-learning eLis dacă:

 

   

A)Incepând cu studenţii şi masteranzii înmatriculaţi din 2008-2009:

->consultă prima pagina a carnetului de student.

 

B)Pentru studentii si masteranzii inmatriculaţi anterior anului 2008-2009:

->ridică de la biroul Departament ID (Parter), pe baza carnetului de student sau a BI/CI,  fluturaşul cu username-ul şi parola;

-> trimit un email la elis@univnt.ro cu toate datele de identificare (Nume şi Prenume, Facultate, Specializare, An, Formă de Învăţământ , Serie şi număr BI/CI, CNP).